Woonhuis O/GTel: 085-7731767
Mail: verhuur@woonhuis.nl

Verhuurpakket

Bent u een woningeigenaar en wilt u graag uw woning(en) verhuren? Dan is dit pakket voor u bedoeld!

Altijd weer een frisse blik op het inzetten van marketingtools, gecombineerd met specialistische kennis van de verhuurmarkt maakt dat wij de kwaliteit kunnen leveren welke onze opdrachtgevers van ons verlangen. De medewerkers van Woonhuis O/G hebben serviceverlening hoog in het vaandel staan. Mede daarom zijn wij ‘s avonds en in het weekend bereikbaar, zowel online als voor de bezichtigingen op locatie.

In uw opdracht behartigen wij uw belangen en voeren wij de onderhandelingen met kandidaat huurders en/of hun makelaars. Uw woning(en) word(t)(en) online gepubliceerd en komt, mede door collegiale samenwerking met diverse makelaars, continu onder de aandacht.

Ons stappenplan:

 1. Als eerste maken wij graag een afspraak met u om de te verhuren woning(en) te bezoeken;
 2. Tijdens deze vrijblijvende afspraak zullen wij het hebben over de mogelijkheden en voorwaarden van de verhuur, u kunt dan denken aan advies inzake de verhuurbaarheid, huurprijs, eventuele woningaanpassingen, risico's, de ins en outs van (regionale) huurmarkt etc.;
 3. Tijdens de opname lopen wij de woning(en) geheel door en vullen we een opnameformulier in waarop wij de gegevens van de woning, uw persoonlijke gegevens en wensen ten aanzien van een huurder zorgvuldig opnemen;
 4. Wij maken een uitgebreide en mooie fotoreportage van de te verhuren woning(en);
 5. Wij adviseren u over de te hanteren huurprijs, gestoeld op de huidige marktomstandigheden en de daarvoor geldende huurprijswetten;
 6. Na de opname ontvangt u van ons een Opdracht tot Dienstverlening waarin wij vastleggen welke afspraken we hebben gemaakt en welke werkzaamheden wij in uw belang / opdracht zullen uitvoeren;
 7. Wij stellen een professionele presentatie op in zowel het Nederlands als Engels en publiceren deze op diverse websites;
 8. Wij matchen uw woning(en) met onze geregistreerde woningzoekenden en behandelen de reacties van geïnteresseerden;
 9. Wij zullen in geval wij een passende kandidaat huurder hebben uw woning op afspraak bezichtigen, bij voorkeur met een eigen sleutel, nadien vertellen wij u hoe deze bezichtigingen zijn verlopen;
 10. In het geval een kandidaat serieuze interesse heeft zullen wij namens u de onderhandeling met deze kandidaat-huurder voeren. De kandidaat-huurder stellen wij, alvorens de onderhandelingen starten, aan u voor. Dit kan natuurlijk via een persoonlijk gesprek maar dit kan ook telefonisch naar aanleiding van de gegevens welke wij ontvangen hebben van de kandidaat huurder. Hierdoor beslist u altijd zelf aan wie u de woonruimte verhuurt;
 11. Indien u akkoord bent gegaan met de woningzoekende(n) dan kunt u ervan op aan dat wij een gedegen onderzoek uitvoeren, welke betrekking heeft op identiteitsgegevens, arbeidscontracten, werkgeversverklaringen, loonstroken etc. Daarbij screenen wij de kanidaat huurder ten aanzien van kredietwaardigheid, huurverleden en authenticiteit van aangeleverde gegevens. Screening doen wij middels Experian;
 12. In geval er overeenstemming wordt bereikt, verzorgen wij een contractuele afwikkeling en oplevering van uw woning aan de huurder;
 13. Bij de oplevering stellen wij een uitgebreid handgeschreven inspectierapport op en maken een uitgebreide digitale fotoreportage ten behoeve van de staat van oplevering;
 14. De vergoeding voor de verhuur bemiddeling is een bedrag ter hoogte van de bruto maand huurprijs van de verhuurde woning, exclusief 21% BTW;
 15. Gedurende de huurovereenkomst heeft u rechtstreeks contact met de huurder;
 16. De eindinspectie bij einde huurovereenkomst voert u zelf uit, maar is eventueel tegen een vergoeding ten hoogte van €.150,00 exclusief 21% BTW door Woonhuis O/G uit te voeren.