Woonhuis O/GTel: 085-7731767
Mail: verhuur@woonhuis.nl

Energie-index / Energie-label

Energie-Index, Energie-label, Maatwerk advies?

Hebt u ze al op een rijtje? Woonhuis O/G gelukkig wel!

In veel gevallen leiden relatief kleine aanpassingen tot opvallend grote besparingen. Maar hoe weet u welke aanpassingen de meest rendabele zijn?

Woonhuis O/G biedt u de mogelijkheid om voor uw pand/object de Energie-Index vast te stellen. Bij de Energie-Index ontvangt u standaard een globaal advies voor eventuele verbeteringen. Zo krijgt u het meest waardevolle inzicht in uw object.

Waarom een Energie-Index?

+ gericht en efficiënt kosten besparen
+ punten voor WWS

Kosten besparen met de Energie-Index

Op grond van de vastgestelde Energie-Index kunt u onze service verder uitbreiden met maatwerkadvies: onze gediplomeerde adviseurs stellen een kosten-batenanalyse op, waarmee u voor elk pand afzonderlijk in één oogopslag ziet welke verbeteringen wij adviseren om tot een nog betere Energie-Index te komen.

Benut de Energie-Index om op de meest efficiënte wijze het energieverbruik drastisch terug te dringen en daarmee een financiële besparing te realiseren.

WWS punten met de Energie-Index

De Energie-Index geeft duidelijk inzicht in de planning van duurzaam onderhoud en geeft de energieprestatie van elk pand weer, uitgedrukt in een getal. Dit getal telt mee in de puntentelling van een zelfstandige huurwoning en is verplicht voor alle sociale huurwoningen die vóór 1 januari 2015 nog niet over een definitief Energielabel beschikten.

Een Energie-Index levert vaak echter méér punten op dan een Energielabel.
Dat gaat u merken bij het vaststellen van de huur!

Opties

Wij bieden u de knowhow om uw opties duidelijk in kaart te brengen.
Zo kunt u uw kansen benutten om uw kosten te besparen en tegelijk de waarde van uw object(en) te vergroten.

Deze webpagina legt duidelijk het verschil uit tussen het Energielabel en de Energie-Index, en welke u nodig hebt voor welke situatie.

Energie-Index: soms nodig, altijd waardevol

In sommige gevallen wordt een Energie-Index voor een bepaald pand geëist.
Het onderstaande stroomschema geeft helder antwoord op de vraag of voor uw pand in uw specifieke situatie een Energie-Index nodig is, of dat u kunt volstaan met het Energielabel.

Klik hier voor het stroomschema.

Label en Index: wat is het verschil?

Energielabel: alleen nodig bij verkoop

Voorlopig Energielabel

Aan elk pand in Nederland is op last van de Rijksoverheid een ‘Voorlopig Energielabel’ toegekend. Dit is gebaseerd op algemeen bekende gegevens, waaronder bouwjaar, type, en gebruiksoppervlak. Hierbij wordt uitgegaan van de oorspronkelijke staat van het pand.

Definitief Energielabel

Het voorlopige Energielabel kan eenvoudig omgezet worden naar een definitief Energielabel. Hierbij kan de classificatie bijgesteld worden aan de hand van tussentijds uitgevoerde aanpassingen, zoals aanpassingen aan isolatie of installaties.

Nadeel van het Energielabel

Nadeel van het Energielabel is, dat de vastgestelde indicatie lang niet altijd overeenkomt met de werkelijke situatie. Bij het vaststellen van zowel het voorlopige als het definitieve Energielabel wordt namelijk in grote mate uitgegaan van geschatte waarden.

Energie-Index: duidelijk inzicht

Wat is een Energie-Index?
De Energie-index van een woning is een getal dat uitdrukt hoe energiezuinig uw woning is. Hoe kleiner het getal hoe zuiniger de woning. De Energie-Index wordt berekend op basis van een uitgebreide opname van de woning door een gediplomeerd EPA-W adviseur.

Om de energie-indexen van verschillende woningen vergelijkbaar te maken worden gestandaardiseerde bewonersgegevens gebruikt. Voor de Index kijken we dus wel of u een kamerthermostaat hebt maar niet of u die op 20 of op 22 graden heeft staan. De Energie-Index ontvangt u van ons in een rapport met een korte beschrijving van constructies en installaties van de woning en informatie over het jaarlijks energieverbruik.

De Energie-Index is gebaseerd op uitgebreide opname van een woning. Het geeft een betrouwbaar beeld van de energiezuinigheid van een woning en is de basis voor maatwerkadvies.

De voordelen van een goed geïsoleerde woning met een lage Energie-Index
+ Lagere energiekosten
+ Behaaglijker en comfortabeler wonen
+ Lagere uitstoot, beter voor het milieu
+ Waardestijging van de woning
+ Kortere verkooptijd

Waardevol inzicht: doelgericht besparen

Ook als voor uw woning een Energie-Index niet verplicht is, wijzen wij u op de realistische waarde van de Energie-Index omdat dit rapport duidelijk laat zien op welke punten eventuele verbeteringen kunnen worden doorgevoerd.

Woonhuis O/G neemt u graag de zorg voor uw objecten uit handen.
Laat ons uw voordeel realiseren!
Neem direct contact met ons op voor een vrijblijvende offerte, of vul onderstaande velden in en dan nemen wij contact met u op!